Sydänrukous

Sydänrukous (Centering Prayer) on matkan tekoa kohti komtemplatiivista rukousta. Kristillisessä traditiossa kontemplatiivista rukousta pidetään Jumalan lahjana. Se on mielen ja sydämen avautumista Perimmäiselle Mysteerille, joka ylittää ajatukset, sanat ja tunteet. Tietoisuus avautuu Jumalalle, jonka tiedämme olevan lähempänä kuin hengitys, ajatus, omat valinnat; lähempänä kuin tietoisuus. Kontemplatiivinen rukous on vanhastaan tartoittanut Jumalassa lepäämistä.

Sydänrukous kehittää mieltämme vastaanottamaan kontemplaation lahjan. Menetelmä on vanhan kristillisen viisauden ja mystiikan pohjalta kehitetty nykyaikaa varten. Sen ei ole tarkoitus korvata vaan täydentää ja syventää muita rukouksen muotoja. Sydänrukous on sekä suhdetta Jumalaan että menetelmä tämän suhteen hoitamiseen. Se on liikkumista Kristuksen kanssa, keskustelemisesta yhteyteen hänen kanssaan.

Sydänrukouksen kehittymiseen ovat vaikuttaneet mm. tuntematon  Tietämättömyyden pilven (The Cloud of Unknowing) kirjoittaja, Avilan Teresa, Ristin Johannes, Thomas Merton ja erityisesti viime vuosikymmeninä Thomas Keating. 

Sydänrukous on sanatonta rukousta hiljaisuudessa, jossa sanon "Kyllä" Jumalan läsnäololle ja toiminnalle minussa.