Kristillinen meditaatio

Kristillisen meditaation keskeinen tavoite on sallia Jumalan salaperäisen ja äänettömän läsnäolon meissä tulla siksi todellisuudeksi, joka antaa tarkoituksen ja merkityksen kaikelle mitä teemme ja olemme.     - John Main -

Meditaatio on yleismaailmallinen hengellinen harjoitus, joka ohjaa meidät rukouksen tilaan. Harjoitus perustuu varhaiskristilliseen rukoustapaan Se vie meidät hiljaisuuteen, liikkumattomuuteen ja yksinkertaisuuteen. Apukeinona käytämme yhden pyhän sanan, mantran uskollista ja rakkaudellista toistamista koko meditaation ajan. Suosittelemme arameankielistä rukoussanaa  Ma-ra-na-ta,  joka tarkoittaa Tule Herra.., mutta sanan merkitykseen ei keskitytä. Mantraa lausutaan hiljaa mielessä kiirehtimättä ja odottamatta että jotain tapahtuisi. Samalla kun lausumme mantraa hiljaisesti mielessämme ja kuuntelemme sitä, teemme työtä yhä syvemmälle käyvällä uskon matkallamme.  Keskittymällä mantraan pääsemme menneisyydestä ja tulevaisuudesta lempeään ja rauhaisaan nykyhetkeen. Mantra vie meidät aitoon olemiseen ajatuksia syvemmälle. Lepäämme Todellisuudessa, Jumalan itsensä läsnäolossa sydämessämme.

Harjoitus perustuu Maailman Kristillisen Meditaation Yhteisön (WCCM.org) opettamaan traditioon.