Kehorukous

Kehorukous on tapa auttaa mieltä asettumaan hiljaiseen rukoukseen. Se on myös yksi rukouksen muoto sellaisenaan. Kehollisen rukouksen tarkoituksena on syventää yhteyttä Jumalaan ja avata oma sisin vuorovaikutukseen Jumalan kanssa. Siinä keho otetaan aktiivisesti mukaan rukoukseen. Rukousasennot, kuten polvistuminen, seisominen, käsien nostaminen tai kasvojen peittäminen, ovat nekin kehollisen rukouksen muotoja, rukouksia itsessään. Rukousasennot ilmaisevat esimerkiksi kunnioitusta ja nöyryyttä Jumalan edessä. Se on tapa ylistää kehollisesti.

Kehorukouksessa voidaan toistaa joitain Raamatun lauseita – ”Minä nostan silmäni vuoria kohti…”, Syvyydestä minä huudan Sinua…”, ”Niin kaukana kuin itä on lännestä…”, ”Herra, Jeesus, Kristus, johdata minua tänään…”, ”Sinun sanasi on jalkaini lamppu ja valo askelilleni…” - ja samalla toistetaan niiden mukaisia rukousliikkeitä.

Kehorukousta voi siis toteuttaa monella tavalla riippuen rukoilijasta. Via Silentiissa luostaripalvelijat johdattavat yhteisön rukoukseen päivän eri vaiheissa.

Myös työmeditaatio, kävelymeditaatio, aistien avaaminen ja erilaiset hengitysharjoitteet ovat kehorukouksen muotoja. Via Silentiissa on lisäksi erikseen rukousperinteinä hiljaisuuden jooga, meditatiivinen tanssi, rukouslaulu, pyhiinvaellus ja luontohengellisyys, jotka ovat vahvasti kehollisia rukousmuotoja.

Rauhalliset kehon liikkeet, venyttelevät asennot ja hengityksen tietoinen hidastaminen auttavat mieltä rauhoittumaan ja olemaan läsnä tässä hetkessä. Keholliset harjoitukset ja pienet keholliset rukoukset voivat valmistaa hiljaiseen rukoukseen antamalla tilaa sisäiselle hiljaisuudelle, mielen hiljentymiselle ja rauhalle.

Esimerkki: Ennen hiljaiseen rukoukseen asettumista nouse seisomaan. Anna kehosi hieman liikkua venytellen ja käännellen. Sitten voit tehdä muutaman liikkeen tietoisemmin ja ehkä yhdistää siihen muutaman sanan. Esimerkiksi kurottaessasi kohti taivasta ja sitten rullatessasi kädet kohti maata voit sanoa tai ajatella: ”Tapahtukoon Sinun tahtosi taivaassa ja maan päällä.” Tai avatessasi kädet avoimeksi sivulle ja sitten halatessasi hartioitasi: ”Herään unesta, Sinun läsnäolosi täyttää minut.” Jää lopuksi hetkeksi seisomaan ja hengitä muutaman kerran tavallista pidempään ulos. Se rauhoittaa hengityksen tahtia.